Ysgol Cei Newydd

Ysgol Cei Newydd

Slideshow

View Our Slideshow.

C

Welcome / Gair o Groeso

Welcome to our school. We are eager to ensure that your child is happy in our midst. It is only in a happy and homely environment that a child will develop and learn to their full potential.

Croeso i ein hysgol. Rydym yn awyddus i sicrhau bod eich plentyn yn hapus yn ein plith. Mewn awyrgylch hapus a chartrefol bydd plentyn yn datblygu hyd eithaf ei gallu.

#

School Updates

Keep up-to-date with what's happening.

C

Calendar Dates

Dyddiadau’r tymor

Read More

School Attendance

View Attendance.

C

Attendance

Presenoldeb Ysgol Gyfan

  • Dosbarth 1&2
  • Dosbarth 3&4
  • Dosbarth 5&6
  • Ysgol Gyfan
#

Awards

Awards we have recieved so far.

Top