Ysgol Cei Newydd

Ysgol Cei Newydd

Who's Who?/ Pwy yw pwy?

Come and meet the staff at our school.

Dewch i gwrdd a staff yr ysgol. 

Pennaeth - Acting Headteacher

Mrs Louise Griffiths

 

Year 5 and 6 Teacher / Athrawes bl 5 a 6

Miss Lewis

Athrawon Blynyddoedd 3 a 4 - Years 3 & 4 Teachers

      

       Mrs Brook                        Miss Davies  

Athrawes Derbyn, Blwyddyn 1 & 2 -  Reception, Year 1 & 2 Teacher

Mrs Challinor

CADY- ALENCo

Mrs Challinor

Athrawes CPA -PPA Teacher

Mrs Griffiths

KS2 Classroom Assistants/ Cynorthwywyr dosbarth CA2

       

Mrs Swan-Jones                     Miss Devonald                         

 

Cynorthwyydd Dysgu Sylfaen - Foundation Phase Classroom Assistant 

Mrs Jukes

Mr Gareth White

 

 

 

Cogyddes - Cook

Mrs Dyson

Cynorthwywyr Clwb Brecwast - Breakfast Club Supervisors

  

Mrs Swan-Jones                      Miss Spry

Goruchwylydd Clybiau ar ôl Ysgol - After school club supervisor

Miss Devonald

Gofalwraig a Glanhawraig yr ysgol- School Caretaker & Cleaner

Mrs Watters

Top