Ysgol Cei Newydd

Ysgol Cei Newydd

Who's Who?/ Pwy yw pwy?

Come and meet the staff at our school.

Dewch i gwrdd a staff yr ysgol. 

Headteacher / Pennaeth

Mrs C Evans

Year 5 and 6 teacher / Athrawes bl 5 a 6

Miss B Lewis

Year 3 and 4 teachers / Athrawon bl 3 a 4

Mrs M Lewis
Mrs C Evans

Year 1 and 2 teacher / Athrawes bl 1 a 2

Miss N Davies

Reception Teacher / Athrawes Derbyn

Miss L Davies
Mrs J Hill (Maternity cover)

KS2 Classroom Assistants/ Cynorthwywyr dosbarth CA2

Miss Nia
Miss Helen
Miss Becci

Foundation Phase classroom assistants / Cynorthwywyr dosbarth y Cyfnod Sylfaen

Miss Anwen

Cook / Cogyddes

Miss Elaine

Breakfast Club / Clwb Brecwast

Miss Helen

Caretaker / Gofalwraig

Miss Avril
Top