Ysgol Cei Newydd

Ysgol Cei Newydd

Who's Who?/ Pwy yw pwy?

Come and meet the staff at our school.

Dewch i gwrdd a staff yr ysgol. 

Headteacher / Pennaeth

Year 5 and 6 teacher / Athrawes bl 5 a 6

Year 3 and 4 teachers / Athrawon bl 3 a 4

Year 1 and 2 teacher / Athrawes bl 1 a 2

Reception Teacher / Athrawes Derbyn

KS2 Classroom Assistants/ Cynorthwywyr dosbarth CA2

Foundation Phase classroom assistants / Cynorthwywyr dosbarth y Cyfnod Sylfaen

Cook / Cogyddes

Breakfast Club / Clwb Brecwast

Caretaker / Gofalwraig

Top