Ysgol Cei Newydd

Ysgol Cei Newydd

Welcome / Croeso

 Welcome to Ysgol Cei Newydd

The governors and staff of the school work tirelessly to ensure that Ysgol Cei Newydd strives to attain the highest standards possible. We are proud of our achievements and work constantly to raise standards for pupils and improve the school

W e are eager to ensure that your child is happy in our midst. It is only in a happy and homely environment that a child will develop and learn to their full potential.

Should you have any concerns regarding any aspect of your child’s development please come and discuss them with me.

Mrs Louise Griffiths

 

Croeso i Ysgol Cei Newydd

Mae Llywodraethwyr a staff yr ysgol yn gweithio’n ddi flino yn eu hymdrechion i sicrhau bod Ysgol Ceinewydd yn cyrraedd y safonau uchaf posib. Rydym yn falch iawn o’n safonau ac yn anelu am welliant parhaus er lles y disgyblion a’r ysgol gyfan

Rydym yn awyddus i sicrhau bod eich plentyn yn hapus yn ein plith. Mewn awyrgylch hapus a chartrefol bydd plentyn yn datblygu hyd eithaf ei gallu.

Os oes gennych unrhyw bryderon am ddatblygiad eich plentyn yna cysylltwch â mi ar unwaith.

Mrs Louise Griffiths 

 

 

 

Top