Ysgol Cei Newydd

Ysgol Cei Newydd

Uniform / Gwisg ysgol

Mae gan yr ysgol wisg swyddogol.

 

Merched                                                                        Bechgyn

Sgert lwyd neu

Ffrog haf goch a gwyn                                                    Trowsus du / llwyd

Blows wen                                                                     Crys gwyn

Siwmper/Cardigan goch                                                  Siwmper goch

Esgidiau duon                                                                Esgidiau duon

 

Disgwylir i bob plentyn ddod i’r ysgol yn edrych yn lân ac yn gymen.

__________________________

 

The school has a formal school uniform.

 

Girls                                                                                  Boys

 

Grey skirt or grey / black trousers.

Red and white summer dress                                           Grey / black trousers

White blouse                                                                  White shirt

Red jumper/cardigan                                                       Red jumper

Black shoes                                                                    Black Shoes

 

Pupils are expected to come to school looking clean and tidy.

 

Here is our school uniform / Dyma ein gwisg ysgol

School Uniform Order form / Ffurflen archebu gwisg ysgol

Top