Ysgol Cei Newydd

Ysgol Cei Newydd

Dosbarth Blwyddyn 3&4

Croeso i Ddosbarth Blwyddyn 3 & 4!

 

Your teacher will very soon be filling this page with exciting class news, pictures of things we’ve done and more.

Do you have any ideas for this page? Why not let your Teacher know!

Disgyblion Blwyddyn 3 a 4 yn mwynhau gweithdy gydag Orielodl / Year 3 & 4 enjoying the workshop with Orielodl

Cân y côr Eisteddfod 2019

Top