Ysgol Cei Newydd

Ysgol Cei Newydd

Llywodraethwyr - The Governing Body 2022-2023

Cadeirydd- Chair of Governors

Miss Sian Hopley

 

Is-Gadeirydd - Vice-Chairman

Cynghorydd Matthew Vaux

Mr Richard Phillips

Cynghorydd Brett Stones

 

Disgwyl llun

Awaiting photo

Mrs Karen White

Mr James Allum-Rooney

 

Ms Fayeanne Morgan

 

Aelod o staff- Member of Staff

Miss Beca Lewis

Pennaeth -Headteacher

Mrs Louise Griffiths

Top