Ysgol Cei Newydd

Ysgol Cei Newydd

Timetable / Amserlen

Daily Timetable / Amserlen y dydd

 

Breakfast Club/ Clwb Brecwast

Breakfast club opens at 8.00a.m, last orders will be taken at 8.30a.m.

Cynhelir y clwb brecwast am 8.00y.b, bydd yr archeb olaf am 8.30y.b.

 

Opening time/ Amser agor

The main door will open at 8.45a.m to pupils that do not attend breakfast club.

Agorir drws y brif fynedfa am 8.45y.b ar gyfer y disgyblion sydd ddim yn mynychu'r clwb brecwast.

 

Key Stage 2 /

Cyfnod Allweddol 2

Amser/Time

Foundation Phase/ Cyfnod Sylfaen

Amser/Time

Session 1 / Sesiwn 1

9.00 – 10.30

Session 1 /Sesiwn 1

9.00 – 10.45

Morning Playtime / Amser chwarae bore

 

10.30 -10.45

Morning Playtime / Amser chwarae bore

10.45 – 11.00

Session 2 / Sesiwn 2

10.45 – 12.00

Session 2 / Sesiwn 2

11.00-11.55

Lunch Time /

Amser Cinio

12.00 – 13.00

Lunch Time /

Amser Cinio

11.55 – 13.00

Session 3 / Sesiwn 3

13.00 – 14.25

Session 3 / Sesiwn 3

13.00 – 14.00

Afternoon Playtime/

Amser Chwarae Prynhawn

14.25 – 14.35

Afternoon Playtime/

Amser Chwarae Prynhawn

14.00 – 14.20

Session 4 / Sesiwn 4

14.35 – 15.30

Session 4 / Sesiwn 4

14.20 – 15.25

 

After school club/ Clwb ar ôl ysgol

The after school club is held in the school hall. The club runs between 3.30p.m and 4.30p.m on Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday.

Mae'r clwb ar ôl ysgol yn cael ei gynnal yn neuadd yr ysgol. Cynhelir y clwb rhwng 3.30y.p a 4.30y.p ar ddydd Llun, Mawrth, Mercher ac Iau.

Costs/Costau: £2 per session/y sesiwn.

Top