Ysgol Cei Newydd

Ysgol Cei Newydd

Responsibilities / Cyfrifoldebau

MR TONY DYKES CADEIRYDD/ CHAIR OF GOVERNORS

Amddiffyn Plant / Child Protection

Cytundeb llwyth gwaith / Workload agreement

 

CYNGHORYDD/CLLR DANIEL POTTER  IS-GADEIRYDD/ VICE CHAIRMAN

Rhianta corfforaethol / Corporate parenting

 

MR JONATHAN HOGG

Iechyd a diogelwch / Health and safety

 

MISS KYMM HOLLOWAY

E-ddiogelwch / E-safety

ADCDF / ESDGC

 

MR RICHARD PHILLIPS

Anghenion Dysgu Ychwanegol / Additional Learning Needs

 

MRS KAREN WHITE

Chwythu'r chwiban / Whistleblowing

Presenoldeb / Attendance

Hyfforddi a sefydlu / Training and induction

 

 

 

 

Top