Ysgol Cei Newydd

Ysgol Cei Newydd

Responsibilities / Cyfrifoldebau

DR. ROSEMARY CANN CADEIRYDD/ CHAIR OF GOVERNORS

Presenoldeb / Attendance

Hyfforddi a sefydlu / Training and induction

 

MR JONATHAN HOGG IS-GADEIRYDD/ VICE CHAIRMAN

Iechyd a diogelwch / Health and safety

 

CYNGHORYDD/CLLR DANIEL POTTER

Rhianta corfforaethol / Corporate parenting

 

CYNGHORYDD/CLLR GILL HOPLEY

Cytundeb llwyth gwaith / Workload agreement

 

MISS KYMM HOLLOWAY

E-ddiogelwch / E-safety

ADCDF / ESDGC

 

MR RICHARD PHILLIPS

Anghenion Dysgu Ychwanegol / Additional Learning Needs

 

MR TONY DYKES

Amddiffyn Plant / Child Protection

 

TO BE APPOINTED SHORTLY/ I'W GADARNHAU

Chwythu'r chwiban / Whistleblowing

 

 

 

 

Top