Ysgol Cei Newydd

Ysgol Cei Newydd

Responsibilities / Cyfrifoldebau

CYNGHORYDD/CLLR MATHEW VAUX CADEIRYDD/ ACTING CHAIR OF GOVERNORS

Amddiffyn Plant / Child Protection

Chwythu'r chwiban / Whistleblowing

Iaith, Llythrennedd A Chyfathrebu / Languages, Literacy & Communication

Siarter Iaith / Welsh Language Charter

 

CYNGHORYDD/CLLR MATHEW VAUX  IS-GADEIRYDD/ VICE CHAIRMAN

Rhianta corfforaethol / Corporate parenting

 

MR MORGAN PHILLIPS

Anghenion Dysgu Ychwanegol / Additional Learning Needs

Iechyd A Lles / Health & Wellbeing

 

MRS KAREN WHITE

Presenoldeb / Attendance

Hyfforddi a sefydlu / Training and induction

Science & Technology

Mathemateg A Rhifedd / Maths & Numeracy

 

MRS FAYEANNE MORGAN

Dyniaethau / Humanities

Celfyddydau Mynegiannol / Expressive Arts

 

MRS NERYS CHALLINOR

Hyrwyddwr Cymorthwywyr Addysg / Champion for Teaching Assistants

Hyrwyddwr Cydraddoldeb Ac Amrywiaeth /Diversity Champion

 

MR TONY DYKES

 

MR JAMES ALLUM-ROONEY

 

 

 

Top