Ysgol Cei Newydd

Ysgol Cei Newydd

School Clubs / Clybiau

After school club/ Clwb ar ôl ysgol

The after school club is held in the school hall. The club runs between 3.30p.m and 4.30p.m on Monday, Wednesday and Thursday.

Mae'r clwb ar ôl ysgol yn cael ei gynnal yn neuadd yr ysgol. Cynhelir y clwb rhwng 3.30y.p a 4.30y.p ar ddydd Llun, Mercher ac Iau.

Costs/Costau: £2 per session/y sesiwn.

Top