Ysgol Cei Newydd

Ysgol Cei Newydd

School Clubs / Clybiau

Clwb ar ôl ysgol- After School Club

 

Mae'r clwb ar ôl ysgol yn cael ei gynnal yn neuadd yr ysgol. Cynhelir y clwb rhwng 3.30y.p a 4.30y.p ar ddydd Llun, Mawrth, Mercher ac Iau.

Costs/Costau: £2.50 per session/y sesiwn.

The after-school club is held in the school hall. The club runs between 3.30p.m and 4.30p.m on Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday.

Top