Ysgol Cei Newydd

Ysgol Cei Newydd

Gallery / Galeri

Welcome to the gallery! Please enjoy browsing our photographs.

Croeso i'r galeri! Dewch i weld ein lluniau.

Shwmae Su'mae

Still image for this video
Dyma ni'n dathlu diwrnod Shwmae Su'mae

Alltwalis Windfarm Visit/ Taith i Fferm wynt Alltwalis

Watersports/Chwaraeon ar y dŵr - Blwyddyn 5 a 6

Trip Caerdydd Bl5 a 6 / Year 5 and 6's residential trip to Cardiff to stay at the Urdd Centre

Taith gerdded a Chwaraeon Potes yr Urdd

Gwyl Criced / Cricket Festival

Cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd

Sesiwn gyda/Session with Rhys Pardarn Jones - Orielodl

Cystadleuaeth Rygbi Tag yr Urdd/ Urdd Tag Rugby competition

McMillan Coffee Morning / Bore goffi McMillan

Sponsored walk / Taith gerdded

Top