Ysgol Cei Newydd

Ysgol Cei Newydd

Who's who? / Pwy yw pwy?

Chair of Governers / Cadeirydd y Llywodraethwyr

Vice-chair / Is-gadeirydd

Local Authority representatives / Llywodraethwyr Awdurdod Lleol

Community Governor / Llywodraethwr Cymunedol

Parent Governors / Rhiant Lywodraethwyr

School Headteacher / Pennaeth yr Ysgol

Staff representative / Cynrychiolydd staff

Top