Ysgol Cei Newydd

Ysgol Cei Newydd

Who's who? / Pwy yw pwy?

Chair of Governers / Cadeirydd y Llywodraethwyr

Dr Rosemary Cann

Vice-chair / Is-gadeirydd

Mr Jon Hogg

Local Authority representatives / Llywodraethwyr Awdurdod Lleol

CLLR/ Cynghorydd Daniel Potter
CLLR/ Cynghorydd Gill Hopley
Mr Richard Phillips

Community Governor / Llywodraethwr Cymunedol

Mr Jon Hogg

Parent Governors / Rhiant Lywodraethwyr

Dr Rosemary Cann
Ms Kymm Holloway
Mr Tony Dykes

School Headteacher / Pennaeth yr Ysgol

Mrs Caryl Evans

Staff representative / Cynrychiolydd staff

Miss Beca Lewis
Top