Ysgol Cei Newydd

Ysgol Cei Newydd

Dathlu Diwrnod Crempog.😋

Bu disgyblion yr ysgol yn brysur yn coginio Crempog blasus yr wythnos hon.  The pupils thoroughly enjoyed cooking pancakes this week.

Top