Ysgol Cei Newydd

Ysgol Cei Newydd

Diwrnod y Llyfr- World Book Day

Bu disgyblion yr ysgol yn Dathlu Diwrnod y Llyfr gan wisgo i fyny fel cymeriad o lyfr ac yn ogystal a hyn bu’r disgyblion yn ymgymryd â thasgau amrywiol yn ystod y dydd.

Pupils dressed up as their favourite character for the World Book Day Costume competition and completed a variety of tasks during the day.📖📚

Top