Ysgol Cei Newydd

Ysgol Cei Newydd

Tag Rugby/Rygbi Tag

Llongyfarchiadau i ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 am ddod yn bedwerydd yng nghystadleuaeth rygbi tag yr Urdd dydd Mawrth, Chwefror 19eg.

Congratulations to year 5 and 6 pupils for coming fourth in the Urdd tag rugby competition on Tuesday, February 19th.

They played so well, we are very proud of them all.

Top