Ysgol Cei Newydd

Ysgol Cei Newydd

Tag rugby sessions / Sesiynau rygbi tag

Year 5 and 6 thoroughly enjoyed their tag rugby training sessions in preparation for the Urdd competition. Thank you very much Gareth for coming into school to help us.

Gwnaeth blwyddyn 5 a 6 mwynhau eu sesiynau ymarfer rygbi tag yn fawr iawn. Diolch i Gareth am ddod i'r ysgol i helpu ni.

Top