Ysgol Cei Newydd

Ysgol Cei Newydd

Sports day

Yn anffodus oherwydd y tywydd,rydym wedi penderfynu gohirio y mabolgampau y prynhawn yma. Mi wnawn ni gadarnhau dyddiad newydd nes ymlaen heddiw.

Unfortunately due to the weather, we will have to cancel our sports day today. We will confirm a new date later on today.

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra. We apologise of any inconvenience.

Diolch yn fawr/ Many thanks,

Mrs C Evans

Top