Ysgol Cei Newydd

Ysgol Cei Newydd

Session with / Sesiwn gyda Rhys Padarn Jones - Orielodl

Mae disgyblion 5 a 6 wedi mwynhau gweithio gyda Rhys yn ystod y bore gan greu'r gwaith arlunio hyfryd yma. Diolch Rhys am ddod i'r ysgol i weithio gyda ni.  

Year 5 and 6 have had a wonderful time working with Rhys this morning to create these beautiful pieces of art. Thank you Rhys for visiting the school to work with us.

Top