Ysgol Cei Newydd

Ysgol Cei Newydd

Pencampwyr Cwis Shwmae Shwmae!

Diwrnod Shwmae

 

Shwmae! Llongyfarchiadau mawr i’r criw yma a ddaeth i’r brig heddiw gan ennill y cwis rhithiol – Cwis Shwmae ar gyfer yr Ysgolion sydd yn gweithredu’r Siarter Cymraeg Campus.

Da iawn chi! Rydyn ni’n browd iawn ohonoch.

 

Shwmae Day

 

Shwmae! Congratulations to the following pupils who won the virtual Shwmae quiz this morning –a quiz organised by the Local Authority for the schools implementing Cymraeg Campus, the Welsh Charter.

Well done! We're very proud of you!

 

 

Top