Ysgol Cei Newydd

Ysgol Cei Newydd

Noson Ryngwladol 2018 / International Evening 2018

Dyma ddisgyblion Ysgol Cei Newydd yn eu gwisgoedd amrywiol. Astudiwyd Affrica, Tseina, Gwlad Pwyl ac Awstralia eleni. Cafwyd noson arbennig!

Here are the pupils dressed in their various costumes. This year, the school studied Africa, China, Poland and Australia. The International Evening was a great success. 

Top