Ysgol Cei Newydd

Ysgol Cei Newydd

New date for Sports day

Dyddiad newydd ar gyfer y Mabolgampau ydy Dydd Llun, Gorffennaf 8fed am    1 o’r gloch.

Dyddiad wrth gefn fydd Dydd Iau, Gorffennaf 11eg.

Diolch am eich cefnogaeth.

 

The new date for the sports day is Monday, 8th of July at 1 o’clock.

The backup date will be Thursday, 11th of July.

Thank you for your continued support.

Top