Ysgol Cei Newydd

Ysgol Cei Newydd

Mabolgampau /Sports Day

Annwyl Riant,

Mae'r tywydd yn argoeli'n boeth iawn yfory. Mi fyddwn yn cynnal ein mabolgampau am 1 o'r gloch y prynhawn.

A fyddech mor garedig a sicrhau:

eich bod yn rhoi digonedd o eli haul ar eich plentyn cyn dod i'r ysgol

bod eich plentyn yn dod â digonedd o ddŵr i'r ysgol ac yn dod â het haul yfory.

Hefyd os oes gan unrhywun 'gazebo' y gallwn ddefnyddio yfory er mwyn i'r disgyblion gysgodi yn ystod y prynhawn, mi fuaswn yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth.

Diolch am eich cefnogaeth.

Mrs C Evans

 

Dear Parent,

The most up to date forecast is promising a very hot day tomorrow and as we have arranged our sports day tomorrow afternoon. Please could you ensure that:

Your child has sun cream on before coming to school and enough sun cream to re-apply during lunchtime.

Your child has plenty of water and a sun hat.

In addition, if you have a gazebo that we could borrow tomorrow afternoon, we would appreciate your support, as we need to ensure that our pupils can sit under cover during the afternoon.

Many thanks for your support.

Mrs C Evans

Top