Ysgol Cei Newydd

Ysgol Cei Newydd

Gwisg Ymarfer Corff yfory/ P.E kit tomorrow morning

Dear Parent /Annwyl Riant,

Pupils will be able to come to school in their PE kit tomorrow morning.

Bydd disgyblion yn medru dod i'r ysgol yn eu gwisg Ymarfer Corff bore yfory.

Diolch /Thank you

Top