Ysgol Cei Newydd

Ysgol Cei Newydd

Diwrnod Plant Mewn Angen / Children in Need Day

Gwisgoedd disgyblion yr ysgol pyjamas neu dillad smotiog a gwerthwyd cacennau a theganau  er mwyn codi arian i Blant Mewn Angen. Codwyd £152.67. Da iawn chi!

The pupils wore pyjamas or spotty clothes and also sold cakes and toys in order to raise money for Children in Need. The school raised £152.67. Well done!

Top