Ysgol Cei Newydd

Ysgol Cei Newydd

Diwrnod Gwrth-fwlio /Antibullying Day

Gwisgodd y disgyblion sanau od ar gyfer hyrwyddo Diwrnod Gwrth-fwlio eleni. Yn ogystal a hyn, gwnaeth pob dosbarth gweithgareddau amrywiol i codi ymwybyddiaeth disgyblion am fwlio.

Pupils wore odd socks in order to celebrate anti-bullying day this year. In addition, every class took part in a range of activities to raise awareness of bullying.

Top