Ysgol Cei Newydd

Ysgol Cei Newydd

Diwrnod Archarwyr / Superhero Day

Disgyblion y Cyfnod Sylfaen yn gwisgo fel Archarwyr.

The Foundation Phase pupils dressing up as Superheroes.

Top