Ysgol Cei Newydd

Ysgol Cei Newydd

Disgyblion Blwyddyn 3 gyda 98-100% am bresenoldeb- Tymor yr Hydref / Year 3 Pupils with 98-100% attendance during the Autumn Term.

Top