Ysgol Cei Newydd

Ysgol Cei Newydd

Creu Podlediad

Dyma rai o ddisgyblion blynyddoedd 5 a 6 yn cydweithio gyda Marc Griffiths i greu podlediad. Roedd y disgyblion wedi mwynhau’r sesiwn. Rydym yn edrych ymlaen at glywed eich podlediad. Here are some Year 5 & 6 pupils working with Marc Griffiths to create a podcast. They thoroughly enjoyed the session. We look forward to hearing your podcast!

Top